Conferencias

El mercat dels sèniors

Què caracteritza el mercat dels sènior ? Quin serà la mida d'aquest mercat ? Quines conductes de compra observem en els sènior ? Què he de fer per adaptar...

+

Sostenibilitat i Marketing. Conferencia a la incubadora d’empreses socials Ship2b

  Conferència sobre les possibilitats  d’aceptació de les polítiques de marketing de sostenibilitat en el mercat espanyol ¿Què accepta el mercat? ¿Què no accepta? ¿Què aceptara probablement en el...

+

Del caràcter consumista al consum sostenible

El Caracter Consumista SINOPSIS     En aquest article publicat a la revista “Medi Ambient. Tecnologia i Cultura”, (número 49 sobre Green Economy) sintetitzo les conclusions sobre les meves investigacions en...

+